Kiinnostavat linkit

Autismi- ja Aspergerliittowww.autismiliitto.fi
KELAwww.kela.fi
Lääkäriliittowww.laakariliitto.fi
Duodecimwww.duodecim.fi
Sosiaali- ja terveysministeriöwww.stm.fi
STAKESwww.stakes.fi
Kehitysvammaliittowww.kehitysvammaliitto.fi
WHOwww.who.int/en
Satakieliohjelmawww.satakieliohjelma.fi
Aivohalvaus- ja dysfasialiittowww.stroke.fi
Kuulovammaisten lasten vanhempien liittowww.klvl.org
Kuulonhuoltoliittowww.kuulonhuoltoliitto.fi
LapCIwww.lapci.fi
Suomen Kuurosokeatwww.kuurosokeat.fi
Kuurojen Liittowww.kl-deaf.fi
PAPUNETwww.papunet.net
Suomen Lastenneurologiyhdistyswww.terveysportti.fi/slny
Suomen Otolaryngologiyhdistyswww.terveysportti.fi/otorhinolaryngologiyhdistys
Suomen Puheterapeuttiliittowww.puheterapeuttiliitto.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliittowww.mll.fi